Referencje

Gmina Miasto Sławno

Gmina Miasto Sławno

Opracowanie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę infrastruktury ul. Basztowej i Kościuszki wraz z przyległymi terenami oraz budową ścieżek rowerowych"

Zobacz referencje
Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Rozliczenie finansowe i merytoryczne dla projektu pn. "Poprawa efektywności działania Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na regionalnym rynku poprzez wprowadzenie innowacyjnego systemu telemetrii odczytu zużycia ciepła, wody i energii

Zobacz referencje
Diecezja Koszalińsko - Kołobrzeska

Diecezja Koszalińsko - Kołobrzeska

Rozliczenie finansowe dla projektu pn. "Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego".

Zobacz referencje
Gawex Media Sp. z o.o.

Gawex Media Sp. z o.o.

Opracowanie i skompletowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności i programem funkcjonalno - użytkowym dla przedsięwzięcia pn. “Wzrost atrakcyjności Województwa Zachodniopomorskiego poprzez budowę regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej oraz węzłów dostępu do sieci dystrybucyjnej poprzez Gawex Media Sp. z o.o.”.

Zobacz referencje
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Współpraca w zakresie opracowania kompletnego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia “Usprawnienie systemu gospodarki odpadami w powiecie Sławieńskim poprzez rozbudowę składowiska odpadów w Gwiazdowie”.

Zobacz referencje
Fundacja Radość i Nadzieja

Fundacja Radość i Nadzieja

Opracowanie i skompletowanie wniosku o dofinansowanie w zakresie analizy finansowo-ekonomicznej dla przedsięwzięcia pn. "Niemiecko-Polskie centrum preorientacji zawodowej w zawodach wiejskich i turystycznych i zawodach w dziedzinie ochrony środowiska w miejscowościach Trimswillershagen (Niemcy) i Jarosławiec (Polska)"

Zobacz referencje
1 2 3 4 5
Twitter CRP Konsulting Facebook CRP Konsulting