Referencje

Urząd Miejski w Kwidzynie

Urząd Miejski w Kwidzynie

Opracowanie i skompletowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. "Adaptacja zabytkowego dworca PKP w Kwidzynie na centrum kultury z biblioteką miejską"

Zobacz referencje
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Analiza ekonomiczno - finansowa przedsięwzięcia pn. "Droga wojewódzka nr 122 - Budowa obejścia i remont przejścia przez miejscowość Żarczyn"

Zobacz referencje
Usługowy Zakład Szklarski

Usługowy Zakład Szklarski "Szkiełko"

Rozliczenie finansowe i merytoryczne dla projektu pn. "Doposażenie Usługowego Zakładu Szklarskiego "Szkiełko" Włodzimierz Królikowski w specjalistyczny sprzęt, w celu poprawy konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa."

Zobacz referencje
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

Opracowanie i skompletowanie wniosku o dofinansowanie wraz z opracowaniem studium wykonalności z analizą kosztów i korzyści dla przedsięwzięcia pn. "Poprawa dostępności i jakości procedur kardiologii inwazyjnej w leczeniu ostrych stanów kardiologicznych i wad strukturalnych serca w ramach hospitalizacji SPCSK".

Zobacz referencje
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie

Opracowanie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zahamowanie strat bioróżnorodności biologicznej zagrożonych wyginięciem i rzadkich gatunków ryb w ochronie ex situ poprzez rozbudowę Ośrodka Hodowlano - Zarybieniowego PZW Liśnica w Kościernicy".

Zobacz referencje
Nadleśnictwo Karnieszewice w Koszalinie

Nadleśnictwo Karnieszewice w Koszalinie

Opracowanie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Promowanie edukacji ekologicznej poprzez stworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Nadleśnictwie Karnieszewice oraz kształtowanie postaw prośrodowiskowych mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego".

Zobacz referencje
Gmina Miasto Sławno

Gmina Miasto Sławno

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami dla przedsięwzięcia pn. "Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II - Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej".

Zobacz referencje
1 2 3 4 5
Twitter CRP Konsulting Facebook CRP Konsulting