Referencje

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Koszalinie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Koszalinie

Opracowanie i skompletowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,9kWp na budynkach administracyjnych i technicznych PGK sp. z o. o. w Koszalinie"

Zobacz referencje
Gmina Sianów

Gmina Sianów

Opracowanie i skompletowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Sianowie"

Zobacz referencje
Energa Wytwarzanie S. A.

Energa Wytwarzanie S. A.

Rozliczenie dotacji dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa (modernizacja) przepławki dla ryb przy elektrowni wodnej Rościno zlokalizowanej na rzece Parsęcie"

Zobacz referencje
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Otwocku

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Otwocku

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i doposażenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy w celu poprawy jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych"

Zobacz referencje
Gmina Postomino

Gmina Postomino

Opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięć pn. "Modernizacja budynku remizy OSP w Karsinie wraz z zakupem wyposażenia", "Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Marszewo", "Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Chudaczewo"

Zobacz referencje
MPGKiM w Sławnie

MPGKiM w Sławnie

Rozliczenie projektu pn. “Usprawnienie systemu gospodarki odpadami w powiecie Sławieńskim poprzez rozbudowę składowiska odpadów w Gwiazdowie”.

Zobacz referencje
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP Koszalin

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP Koszalin

Opracowanie i skompletowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi Św. Jakuba - odcinek środkowopomorski"

Zobacz referencje
1 2 3 4 5
Twitter CRP Konsulting Facebook CRP Konsulting