Referencje

Parafia pw. Narodzenia NMP w Białogardzie

Parafia pw. Narodzenia NMP w Białogardzie

Opracowanie i skompletowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności oraz analizą kosztów i korzyści dla projektu pn. "Renowacja, konserwacja i poprawa dostępności do XIV w. gotyckiego Kościoła Parafialnego pw. NNMP w Białogardzie"

Zobacz referencje
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP Koszalin

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP Koszalin

Opracowanie i skompletowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności oraz analizą kosztów i korzyści dla projektu pn. "Konserwacja i dostosowanie do ruchu turystycznego kościoła katedralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie"

Zobacz referencje
Gmina Sianów

Gmina Sianów

Opracowanie i skompletowanie wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie"

Zobacz referencje
Gmina Sianów

Gmina Sianów

Opracowanie i skompletowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. "Kanalizacja Zachód - II etap"

Zobacz referencje
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Opracowanie i skompletowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna"

Zobacz referencje
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Opracowanie i skompletowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska"

Zobacz referencje
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Koszalinie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Koszalinie

Opracowanie i skompletowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 34kWp na terenie RZOO w Sianowie"

Zobacz referencje
1 2 3 4 5
Twitter CRP Konsulting Facebook CRP Konsulting