Referencje

SZGIChP w Koszalinie

SZGIChP w Koszalinie

Opracowanie i skompletowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności z analizą kosztów i korzyści a także przygotowanie we współpracy z firmą APO Architekci sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami dla projektu pn. „Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie”

Zobacz referencje
Starostwo Powiatowe w Białogardzie

Starostwo Powiatowe w Białogardzie

Opracowanie i skompletowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności z analizą kosztów i korzyści dla przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie białogardzkim"

Zobacz referencje
Gmina Miasto Sławno

Gmina Miasto Sławno

Opracowanie i skompletowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności z analizą kosztów i korzyści dla przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru gminy miasto Sławno poprzez przebudowę ulicy Kościuszki oraz budowa ścieżek rowerowych"

Zobacz referencje
MPGKiM w Sławnie

MPGKiM w Sławnie

Opracowanie i skompletowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności z analizą kosztów i korzyści dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Gwiazdowie"

Zobacz referencje
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP Koszalin

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP Koszalin

Rozliczenie dotacji dla przedsięwzięcia pn. "Konserwacja i dostosowanie do ruchu turystycznego kościoła katedralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie"

Zobacz referencje
Parafia pw. Narodzenia NMP w Białogardzie

Parafia pw. Narodzenia NMP w Białogardzie

Rozliczenie dotacji dla przedsięwzięcia pn. "Renowacja, konserwacja i poprawa dostępności do XIV w. gotyckiego Kościoła Parafialnego pw. NNMP w Białogardzie"

Zobacz referencje
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie

Rozliczenie dotacji dla przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie"

Zobacz referencje
1 2 3 4 5
Twitter CRP Konsulting Facebook CRP Konsulting