Aktualne nabory funduszy pomocowych

RPO Pomorskie - projekty Drogowe

RPO Pomorskie - projekty Drogowe

Wybrano pierwsze projekty drogowe do dofinansowania

Przeczytaj całość
Wytyczne programowe WZP

Wytyczne programowe WZP

Wytyczne programowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Przeczytaj całość
Program dróg gminnych i powiatowych

Program dróg gminnych i powiatowych

Program dróg gminnych i powiatowych ma na celu udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych.

Przeczytaj całość
NCBiR pomaga Dużym Przedsiębiorcom

NCBiR pomaga Dużym Przedsiębiorcom

750 mln zł na wsparcie ambitnych projektów B+R i decyzja o dofinansowaniu przyznawana w 90 dni od złożenia wniosku. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza dedykowany dużym firmom konkurs w tzw. „szybkiej ścieżce”.

Przeczytaj całość
Działanie 3.5 i 3.6

Działanie 3.5 i 3.6

W województwie Zachodniopomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 w październiku roku 2015 są planowane nabory z III Osi priorytetowej Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu działania 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych oraz 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Obydwa konkursy będą organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przeczytaj całość
I Konkurs w nowej perspektywnie w Zachodniopomorskim

I Konkurs w nowej perspektywnie w Zachodniopomorskim

6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy – projekty pozakonkursowe

Przeczytaj całość
II konkurs - BIOSTRATEG

II konkurs - BIOSTRATEG

II konkurs w ramach programu: „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG

Przeczytaj całość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Twitter CRP Konsulting Facebook CRP Konsulting