Aktualne nabory funduszy pomocowych

Pożyczka na rozwój

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczki i wsparcia do Programu "Pożyczka na rozwój"

Przeczytaj całość

Energia Plus

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego działanie 5.8 Energia Plus

Przeczytaj całość

Bon na innowacje - etap 1 usługowy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków o udzielenie wsparcia do Programu "Bon na innowacje - etap 1 usługowy"

Przeczytaj całość

Bon na innowacje - etap 2 inwestycjny

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków o udzielenie wsparcia do Programu "Bon na innowacje - etap 2 inwestycyjny"

Przeczytaj całość
Ogłoszenie o naborze wniosków.

Ogłoszenie o naborze wniosków.

Na stronie Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ukazała się informacja o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Przeczytaj całość
Ogłoszenie o naborze wniosków.

Ogłoszenie o naborze wniosków.

Na stronie Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ukazała się informacja o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.13 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa, mający na celu zmniejszenie energochłonności budynków (wielorodzinnych) i publicznych.

Przeczytaj całość
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.3

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.3

Na stronie Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ukazała się informacja o konkursie w ramach Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Przeczytaj całość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Twitter CRP Konsulting Facebook CRP Konsulting