Aktualne nabory funduszy pomocowych

Pożyczka na OZE w ramach RPO województwa pomorskiego

Rozpoczął się nabór wniosków na pożyczkę OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.2 Odnawialne źródła energii – wsparcie pozadotacyjne.

Przeczytaj całość

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w kujawsko-pomorskiem

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT

Przeczytaj całość

Modernizacja oświetlenia ulicznego RPO Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

Przeczytaj całość

Dotacje na badania i rozwój dla branży stoczniowej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R Konkurs 3/1.2/2019 INNOship-II

Przeczytaj całość

3.4 Kogeneracja, RPO Lubuskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Kogeneracja

Przeczytaj całość

Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego działanie 2.1 Racjonalna Gospodarka Odpadami część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

Przeczytaj całość

Nowy program NFOŚiGW dla przedsiębiorców. Polska Geotermia Plus

Od 3 lipca br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Polska Geotermia Plus. Na wsparcie geotermalnych inwestycji zarezerwowano 300 mln zł dotacji i tyle samo pożyczek.

Przeczytaj całość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Twitter CRP Konsulting Facebook CRP Konsulting