Aktualne nabory funduszy pomocowych

Informacja o planowanym naborze wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 12 – 30 sierpnia 2019r. będzie prowadził nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Priorytetowego 5.5 Edukacja Ekologiczna

Przeczytaj całość

Informacja o planowanym naborze wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w terminie 22.08.2019-23.09.2019 będzie prowadził nabór wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Przeczytaj całość

Agroenergia – nowy program NFOŚiGW dla rolników

Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej – na takie projekty rolnicy indywidualni będą mogli otrzymać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet nowego programu pn. Agroenergia, do którego nabór trwa od 8 lipca br., to 200 mln zł.

Przeczytaj całość

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 2.13 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa

Przeczytaj całość

Pożyczka obrotowo inwestycyjna dla MŚP w zachodniopomorskiem

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. rozpoczęła nabór wniosków na pożyczkę w ramach mechanizmu Jeremie 2.

Przeczytaj całość

Mikropożyczka dla MŚP w zachodniopomorskiem

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. rozpoczęła nabór wniosków na pożyczkę w ramach mechanizmu Jeremie 2.

Przeczytaj całość

Usuwanie porzuconych odpadów - program dla JST

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego 2.9 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Usuwanie porzuconych odpadów

Przeczytaj całość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Twitter CRP Konsulting Facebook CRP Konsulting