Aktualne nabory funduszy pomocowych

Wsparcie budowy i modernizacji miejskich systemów ciepłowniczych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu - Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła.

Przeczytaj całość

Technologie przyjazne środowisku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” - Technologie przyjazne środowisku.

Przeczytaj całość

Granty dla przedsiębiorczych kobiet

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” - Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

Przeczytaj całość

Informacja o planowanym naborze wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 1.10.2019-02.12.20196 będzie prowadził nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw, Przedsięwzięcia realizowane na terenie Kontraktu Samorządowego podejmowane wyłącznie w obszarze kluczowych branż gospodarczych wskazanych w Koncepcji Kontraktu Samorządowego.

Przeczytaj całość

Informacja o planowanym naborze wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 1.10.2019-02.12.20196 będzie prowadził nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF).

Przeczytaj całość

Informacja o planowanym naborze wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 12 – 20 września 2019r. będzie prowadził nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego 3.4 Ochrona Atmosfery – Budownictwo Energooszczędne część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Przeczytaj całość

180 ml zł na badania i rozwój dla branży tworzyw sztucznych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w terminie od 02.09.2019 do 15.11.2019 będzie prowadziło nabór wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Konkurs 4/1.1.1/2019 Szybka ścieżka – Tworzywa sztuczne

Przeczytaj całość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Twitter CRP Konsulting Facebook CRP Konsulting