Wsparcie dla firm z województwa pomorskiego

10.06
2020
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 na przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwach z branży ,,czasu wolnego".
Celem finansowania jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19 w mikro- i małych przedsiębiorstwach z województwa pomorskiego z branży hotelarskiej, gastronomicznej, sportowo - rekreacyjnej oraz organizacji czasu wolnego.

Termin naboru: od 24 czerwca 2020r. do wyczerpania środków


Typ beneficjenta:
  • hotele, motele, hostele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, schroniska młodzieżowe, campingi, obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (oprócz mieszkań na wynajem),
  • restauracje, kawiarnie, puby, bary i inne lokale gastronomiczne oraz punkty małej gastronomii,
  • organizatorzy turystyki, przewodnicy, punkty informacji turystycznej, gestorzy atrakcji turystycznych (w tym muzea),
  • wypożyczalnie sprzętu turystycznego, organizatorzy usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku (z wyjątkiem siłowni i klubów fitness).
Wnioskodawcą może być podmiot spełniający oba poniższe warunki:
  • posiada siedzibę (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności) na terenie województwa pomorskiego - potwierdzone zapisami w KRS lub CEiDG oraz faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego,
  • prowadzi działalność gospodarczą w wyżej wskazanych branżach co najmniej od dnia 1 lipca 2019 r.
Rodzaje przedsięwzięć:
  • przebudowa lub rozbudowa infrastruktury, obiektów, pomieszczeń, 
  • adaptacja pomieszczeń, 
  • zakup urządzeń, wyposażenia,
  • finansowanie kapitału obrotowego.

Budżet konkursu: 30 000 000 zł

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, w przypadku wsparcia na cele inwestycyjne, natomiast w przypadku wsparcia na kapitał obrotowy 100% wydatków kwalifikowalnych. 

Maksymalna wartość dofinansowania z EFRR: 250 000 zł

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 zł
Źródło informacji: https://www.arp.gda.pl/2024,konkurs-2-2-1-3
Twitter CRP Konsulting Facebook CRP Konsulting