Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych!

27.04
2020
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych.

Głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, w których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza poprzez wsparcie realizacji kompleksowych działań inwestycyjnych mających na celu głęboką termomodernizację budynków szkolnych i doprowadzenie ich do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”.


Termin naboru: 3 kwietnia 2020 – 14 września 2020 godz. 15:00

Beneficjentem może być każdy podmiot zgodnie z art. 7.2.1 Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową.


Dofinansowanie mogą uzyskać projekty polegające na:

  • ociepleniu przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg przy gruncie, dachów i stropodachów,
  • wymianie okien i drzwi zewnętrznych,
  • przebudowie systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła i c. w. u. lub podłączeniu do bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła,
  • instalacji/przebudowie systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE,
  • wymianie systemów wentylacji z rekuperacją i klimatyzacji,
  • montażu i zastosowaniu systemów zarządzania energią w budynkach szkolnych,
  • zastosowaniu automatyki pogodowej,
  • zastosowaniu technologii odnawialnych źródeł energii,
  • wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne jako zadanie realizowane równolegle z termomodernizacją.


Budżet konkursu: 20 000 000 euro, tj. 86 318 000 zł

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna kwota dofinansowania: 500 000 euro tj. 2 157 950 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 5 000 000 euro tj. 21 579 500 zł
Twitter CRP Konsulting Facebook CRP Konsulting