Możliwość dofinansowania w ramach Programu ,,Miasto z Klimatem –

06.05
2020
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska, Część 2) Miasto z Klimatem – „zielono-niebieska infrastruktura”.

Głównym celem jest rozpowszechnienie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań w miastach, które służyć mają poprawie jakości życia mieszkańców oraz poprawie odporności miast na skutki wynikające ze zmian klimatu. 
W konkursie będą oceniane miasta w dwóch kategoriach do 100 tys. mieszkańców oraz powyżej 100 tys. mieszkańców.

Termin naboru: 29 maja 2020r. - 14 sierpnia 2020r., do godz. 15:30

Beneficjentami mogą być gminy o statusie miasta.

Dofinansowanie można uzyskać na przedsięwzięcia polegające na realizacji powiązanych funkcjonalnie inwestycji w zakresie zagospodarowania wód opadowych i kształtowania terenów zieleni miejskiej w tym m.in. na: 

  • „zielono-niebieską” infrastrukturę, 
  • likwidację powierzchni nieprzepuszczalnych, 
  • systemy zagospodarowania wód opadowych, 
  • rozwój terenów zieleni w miastach.
Dofinansowanie przyznawane będzie w formie dotacji.
Wysokość dofinansowania: do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 1 000 tys. zł 

Twitter CRP Konsulting Facebook CRP Konsulting