DOSTĘPNOŚĆ PLUS dla placówek medycznych

27.04
2020
Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia dla szpitali i placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) celem poprawy ich dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Celem jest implementacja działań projakościowych związanych z dostosowaniem placówek medycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Nabór ma charakter otwarty i będzie trwał do momentu wyczerpania alokacji, ale nie później niż do 1 grudnia 2021 r.


Szpitale i placówki POZ mogą ubiegać się o dofinansowanie grantowe działań w ramach 4 standardów:

  • Architektonicznego (m.in. na: podjazdy, windy, poszerzanie wejść do budynków i drzwi wewnętrznych, likwidacja wysokich progów, montaż posadzek antypoślizgowych, dostosowanie pomieszczeń sanitarnych, rejestracji pacjentów, włączników i tablic informacyjnych, zakup pętli indukcyjnych itp.),
  • Cyfrowego (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, rozwój telemedycyny ułatwiającej komunikację na odległość, systemy rejestracji (także on-line), uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami, tworzenie i dostosowanie stron internetowych do standardu WCAG 2.0 oraz szkolenia z obszaru IT),
  • Komunikacyjnego (szkolenia w zakresie kompetencji miękkich dla kadry medycznej i niemedycznej np. pracownicy rejestracji, służące wsparciu kompetencji w zakresie właściwej komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami np. szkolenia zwracające uwagę na właściwe formy komunikacji),
  • Organizacyjnego (usprawnianie rozwiązań organizacyjnych, w tym procedur dotyczących pacjentów, w celu ułatwienia obsługi pacjentów z niepełnosprawnościami).

 

Granty dla szpitali:

Beneficjentami mogą być:

  • szpitale III stopnia,
  • szpitale ogólnopolskie,
  • szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne oraz szpitale pediatryczne w ramach Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, które mają podpisaną umowę z NFZ.

Wysokość alokacji w naborze: 36,6 mln zł

Maksymalna wartość projektu: 2 mln zł,

Minimalna wartość projektu: 0,5 mln zł (nie jest wymagany wkład własny)

Okres realizacji projektu: od 12 do 18 miesięcy

 

Granty dla placówek POZ

Beneficjentami mogą być placówki POZ.

Wysokość alokacji w naborze: 80 mln. zł.

Maksymalna wartość projektu: 720 tys. zł, (nie jest wymagany wkład własny).

Okres realizacji projektu: od 12 do 18 miesięcy

Twitter CRP Konsulting Facebook CRP Konsulting