Bony na innowacje dla MŚP

27.04
2020
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Program ,,Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy".
Głównym celem finansowania jest zakup usług badawczo - rozwojowych od jednostek naukowych oraz rozwój współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.


Termin naboru wniosków: runda VII - do 30 czerwca 2020r., runda VIII - 1 lipca - 30 września 2020r.


Beneficjentami mogą być mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

  • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
Dofinansowanie można przeznaczyć na:
  • zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Budżet konkursu:
  • projekty w województwie mazowieckim: 30 000 000 zł 
  • projekty w pozostałych województwach: 100 000 000 zł
Całkowity koszt projektu nie może przekroczyć 400 000 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania: do 85%, wkład własny: co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.
Maksymalna kwota dofinansowania: 340 000 zł

Twitter CRP Konsulting Facebook CRP Konsulting