Aktualne nabory funduszy pomocowych

Wsparcie dla firm z województwa pomorskiego

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 na przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwach z branży ,,czasu wolnego".

Przeczytaj całość

Możliwość dofinansowania w ramach Programu ,,Miasto z Klimatem –

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska, Część 2) Miasto z Klimatem – „zielono-niebieska infrastruktura”.

Przeczytaj całość

DOSTĘPNOŚĆ PLUS dla placówek medycznych

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia dla szpitali i placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) celem poprawy ich dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przeczytaj całość

Bony na innowacje dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Program ,,Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy".

Przeczytaj całość

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych.

Przeczytaj całość

Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury w miastach!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu - Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach.

Przeczytaj całość

Działania edukacyjno – informacyjne w szkołach!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu - Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków.

Przeczytaj całość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Twitter CRP Konsulting Facebook CRP Konsulting