Usługi rozwojowe dla MMŚP
Doradztwo i pozyskanie dofinansowania

Oferujemy usługi doradcze i wsparcie w pozyskaniu dofinansowania na usługi rozwojowe dla mikro - , małych i średnich przedsiębiorstw. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Usługi rozwojowe dla MMŚP

Usługa rozwojowa rozumiana jest jako usługa, której celem jest nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym prowadząca do zdobycia kwalifikacji lub pozwalająca na ich rozwój. 

Dofinansowanie można uzyskać na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych, m.in:

 • e - learning, 
 • szkolenia, 
 • kursy zawodowe, 
 • doradztwo, 
 • coaching, 
 • mentoring, 
 • egzaminy,
 • studia podyplomowe.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uzyskania dofinansowania znajdują się w zakładce AKTUALNE NABORY - DOFINANSOWANIE NA USŁUGI ROZWOJOWE DLA MMŚP.

Przygotowanie wniosku i pomoc w pozyskaniu dofinansowania

Nasze usługi obejmują:
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej,
 • przygotowanie planu szkoleniowego,
 • rozliczenie projektu,
 • wsparcie merytoryczne na każdym etapie projektu.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!
Twitter CRP Konsulting Facebook CRP Konsulting