CRP opracowało studium wykonalności projektu TOPSOR

18.07
2019
Projekt Lotniczego Pogotowia Ratunkowego pn. ,,Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)”, dla którego opracowaliśmy studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści zgodnie z wytycznymi dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Priorytet IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9.1: Infrastruktura ratownictwa medycznego otrzymał dofinansowanie.

Celem Projektu jest usprawnienie organizacji pracy szpitalnych oddziałów ratunkowych, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia życia i zdrowia.


Przedmiotem Projektu jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” w 232 szpitalnych oddziałach ratunkowych w Polsce.


Całkowita wartość projektu wynosi 39 001 776,12 zł. Wartość wydatków kwalifikowanych: 39 001 776,12 zł a wartość dofinansowania: 39 001 776,12 zł (w tym ze środków EFRR: 33 029 629,15 zł).


Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa etapy realizacji:

Etap I – do 1 października 2019r.

-        wdrożenie TOP SOR w 76 szpitalnych oddziałach ratunkowych na terenie kraju


Etap II – do 31 sierpnia 2020r.

-        wdrożenie TOP SOR w 156 szpitalnych oddziałach ratunkowych na terenie kraju
Twitter CRP Konsulting Facebook CRP Konsulting