Lotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało dofinansowanie projektu

02.06
2019
Projekt pn. „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – etap 3” został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.


Nasza firma opracowała i skompletowała wniosek o dofinansowanie projektu wraz ze studium wykonalności z analizą kosztów i korzyści.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego poprzez budowę baz lub ich elementów
w Warszawie, Szczecinie/Goleniowie oraz Białymstoku.


Przedsięwzięcie polega na rozbudowie i przebudowie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz Stacji Obsługi Technicznej (SOT) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z budową strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca FATO w Warszawie, budowie strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca (FATO) wraz z oświetleniem nawigacyjnym w Goleniowie a także budowie strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca (FATO) wraz z oświetleniem nawigacyjnym w Białymstoku. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019-2020.


Całkowita wartość projektu wyniosła 26 805 000,00 zł a wartość dofinansowania ze środków EFRR to 5 361 000,00 zł.Twitter CRP Konsulting Facebook CRP Konsulting