CRP opracowało wniosek dla projektu SZGiChP w Koszalinie

19.07
2019
Projekt pn. „Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie” został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 09.00.00 Infrastruktura Publiczna, Działanie 09.01.00 Infrastruktura Zdrowia.

Nasza firma opracowała wniosek o dofinansowanie w/w projektu wraz ze studium wykonalności z analizą kosztów i korzyści, a także we współpracy z firmą APO Architekci sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przygotowała program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami.

 

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do wysokiej jakości infrastruktury zdrowotnej w zakresie opieki długoterminowej a cele pośrednie to zwiększenie wielkości oddziału
oraz poprawa standardu technicznego świadczonej usługi opieki długoterminowej.

 

Przedmiotem Projektu jest budowa oraz wyposażenie budynku Centrum Opieki Długoterminowej, który będzie nowoczesnym dwupiętrowym obiektem. Pierwsza kondygnacja pomieści izbę przyjęć na oddział łóżkowy, dział rehabilitacji z salami do kinezyterapii, gabinetami terapii grupowej i indywidualnej, gabinetami specjalistycznymi oraz zapleczem z funkcjami technicznymi
i technologicznymi. Na drugiej kondygnacji umiejscowiony zostanie 47-łóżkowy oddział z pokojami trzyosobowymi ze wspólnymi węzłami sanitarnymi, a także gabinetami lekarskimi, zabiegowymi i socjalnymi
.


Całkowita wartość projektu wynosi 14 158 397,00 zł a wartość dofinansowania z RPO WZ to 12 742 557,27 zł.


Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2022.

Twitter CRP Konsulting Facebook CRP Konsulting