CRP opracowało wniosek i biznes plan dla innowacyjnego projektu

19.07
2019
Projekt pn. ,,Zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji kwalifikowanego innowacyjnego materiału siewnego", dla którego opracowaliśmy wniosek o dofinansowanie i biznes plan w ramach naboru RPO WZ 2014 - 2020 dla Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw, otrzymał dofinansowanie.Przedmiotem projektu jest zakup i technologiczne zintegrowanie maszyn i urządzeń przeznaczonych do czyszczenia, sortowania, otaczania i pakowania materiału siewnego.


W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzona innowacja produktowa polegająca na wprowadzeniu do obrotu otoczkowanego kwalifikowanego materiału siewnego opartego
na innowacyjnym systemie otoczkowania nasion, a także innowacja procesowa polegająca na wprowadzeniu rozwiązań technologicznych nie stosowanych w innych tego typu zakładach
w Polsce.


W związku z realizacją projektu wprowadzony zostanie szeroki asortyment oferowanych innowacyjnych produktów na skalę krajową i międzynarodową poprzez sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego roślin poplonowych, motylkowych czy traw, a także ich mieszanek i produktów BIO.


Całkowita wartość projektu: 2 415 907,60 zł.

Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 644 797,17 zł.

Wartość dofinansowania: 740 158,72 zł.

Twitter CRP Konsulting Facebook CRP Konsulting