Aktualności - dowiedz się, co nowego

06.05
2020

Dowiedz się więcej o aktualnych naborach wniosków aplikacyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi naborami wniosków aplikacyjnych! Znajdź źródło dofinansowania spełniające Twoje oczekiwania!

Przeczytaj całość
27.04
2020

Dofinansowanie na usługi rozwojowe dla MŚP nawet do 80%!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dofinansowania na usługi rozwojowe dla MŚP.

Przeczytaj całość
19.07
2019

Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 0,97MWp w Mścicach już gotowa

Projekt pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,97MWp w m. Mścice gm. Będzino” został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł a jego realizacja dobiegła końca.

Przeczytaj całość
19.07
2019

CRP opracowało wniosek dla projektu SZGiChP w Koszalinie

Projekt pn. „Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie” został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 09.00.00 Infrastruktura Publiczna, Działanie 09.01.00 Infrastruktura Zdrowia.

Przeczytaj całość
19.07
2019

CRP opracowało wniosek i biznes plan dla innowacyjnego projektu

Projekt pn. ,,Zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji kwalifikowanego innowacyjnego materiału siewnego", dla którego opracowaliśmy wniosek o dofinansowanie i biznes plan w ramach naboru RPO WZ 2014 - 2020 dla Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw, otrzymał dofinansowanie.

Przeczytaj całość
18.07
2019

CRP opracowało studium wykonalności projektu TOPSOR

Projekt Lotniczego Pogotowia Ratunkowego pn. ,,Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)”, dla którego opracowaliśmy studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści zgodnie z wytycznymi dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Priorytet IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9.1: Infrastruktura ratownictwa medycznego otrzymał dofinansowanie.

Przeczytaj całość
02.06
2019

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało dofinansowanie projektu

Projekt pn. „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – etap 3” został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Przeczytaj całość
1 2 3 4
Twitter CRP Konsulting Facebook CRP Konsulting